Utváření pohybové gramotnosti dětí

Pohyb malého dítěte je obvykle spontánní a je spojován s hrou nebo zábavnou činností organizovanou rodiči nebo pedagogy v mateřské škole.

Postupně se vyhledávání pohybu stává uvědomělejší a děti volí pohybové aktivity podle svých možností a zájmů. Přidávají se sportovní aktivity a u řady dětí i účast ve sportovních oddílech.

Děti by však měly nejen zdokonalovat své pohybové dovednosti, ale učit se chápat i význam pohybu pro svůj život a zdraví. Toto učení a uvědomování si souvislostí můžeme nazvat utvářením pohybové gramotnosti.

Budujte zdravý tělesný rozvoj svých dětí a pomáhejte jim zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Fyzické aktivity jim můžete dopřát i v pohodlí domova. Naše cvičební náčiní vám v tom pomůže … dítěti poskytne aktivní pohyb a radost z pohybu zároveň. Koukněte a vyberte si … 🙂