Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si s nimi a jděte jim příkladem

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu.

 

Ovšem nezapomínejte ani na to, že pohybové aktivity by měly děti bavit a měly by jim přinášet radost.

 

Trávíte-li jako rodina volný čas procházkami, plaváním, hrami v přírodě a pěšími výlety, jdete dětem nenásilně příkladem a pomáháte jim vnímat aktivní pohyb jako přirozenou součást života.

 

Základním pravidlem je PŘISTUPOVAT K POHYBU JAKO K ZÁBAVĚ, nenutit děti do sportů, které je nebaví, naslouchat jim a podporovat je ve sportovních disciplínách, které jim jdou a těší je. 

 

Jak začít? Cvičební náčiní www.GabiGym.cz vám bude jistě skvělým pomocníkem. Dodá vašim dětem aktivní pohyb i radost z pohybu zároveň. Vyzkoušejte. J