Sokol – Předškoláci potřebují všestranný rozvoj

Pohyb předškoláků by měl být hrou a neměl by být jednostranně zaměřený. Kolobrusle nebo plavání můžete dítěti představit poměrně brzy, v tomto věku však potřebuje především všeobecnou pohybovou průpravu.

Ideální je tradiční sokolská všestrannost. Učí obratnosti, rychlosti a koordinaci pohybů jemné i hrubé motoriky.

Děti trénují v „Sokole“ nebo v obdobně zaměřeném kroužku pestrou škálu pohybů, jako jsou kotouly, šplh, lezení a přeskoky, učí se zacházet s míčem a cvičit na nářadí. 

Důležitý je rovněž dětský kolektiv, který motivuje k pokrokům, dává příležitost osvojit si sociální dovednosti a učit se disciplíně a fair play.

Skvělým doplňkem takového kroužku vám může být naše cvičební náčiní, které vašemu dítěti dodá radostný pohyb v jeho pokojíčku nebo na vaší zahradě. J