O projektu „Děti na startu“

·       Tento projekt organizuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, nad nímž převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

·       Jeho podstatou je přinést dětem ve věku od 4 do 9 let radost z pohybu bez stresu z očekávaných výkonů, dát jim šanci se rozvíjet a stmelit dětský kolektiv.

·       Kurzy jsou zaměřeny na prevenci proti nadváze i civilizačním chorobám.

·       Děti získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času.

·       Trenéři je v hodinách pozitivně motivují a záměrně mezi nimi potlačují prvky vzájemného soutěžení.

·       Cvičí se podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti.

·       Dostane se jim základů gymnastiky, atletiky i míčových her.

Budujte zdravý tělesný rozvoj u svých dětí i vy. Třeba výběrem cvičebního náčiní pro využití na Vaší zahradě nebo v pokojíčku.

Cvičební pomůcky www.GabiGym.cz jsou skvělá volba. Přináší dětem radostný pohyb hravou formou a děti je prostě milují. 🙂