„Začínáme se obávat krize dětské obezity“

I před lockdownem byl významný výskyt dětské obezity, ale nyní jí bude trpět daleko víc dětí,“ očekává dětský obezitolog Zlatko Marinov.

Děti byly podle něj doma vystaveny „dietologickému chaosu“.

„Úplně se jim rozpadl režim. Pro většinu dětí představoval oběd ve školní jídelně jediné racionální jídlo dne, které jim zaručovalo pestrost a přísun správných nutričních hodnot. Toto jediné racionální jídlo dne mnohé děti v době lockdownu postrádaly.

Navíc psychické vypětí vedlo k tomu, že měly děti větší sklon k přijímání jednoduchých cukrů,“ říká Marinov.

Nyní je nezbytné pomáhat dětem dodat více aktivního pohybu … nejlépe zábavnou formou… a tím eliminovat riziko dětské obezity.

Naším posláním v www.GabiGym.cz je, pomáhat dětem po stránce fyzické. Chceme dětem přibližovat zdravé možnosti tělesného rozvoje, a to pomocí cvičebního náčiní, které jim bude s fyzickou aktivitou pomáhat. 

Tyto cvičební pomůcky jsou netradiční, určeny pro vnitřní i venkovní užití, a děti je milují. J